Grip op financiën en inkomen voor later

De afgelopen jaren is de oudedagsvoorziening veelal onderwerp van gesprek. Het feit dat we ouder worden én de lage rente die veroorzaakt dat de grens van de pensioenopbouw lager komt te liggen, maakt dat de hoogte van de pensioenuitkering voor velen onbekend is. Zo’n tachtig procent van de werkenden weet niet wat de hoogte van de eigen pensioenuitkering is. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het van belang inzicht in je pensioen te krijgen. Besteed aandacht aan jouw inkomen voor later.

Persoonlijke situatie

Pensioen lijkt wellicht ingewikkeld of nog ver weg. Veel mensen staan er niet bij stil wat hen te wachten staat als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hebben geen zicht op wat er gebeurt als je bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken. Houd je wel voldoende geld over? Of, wat het betekent als partners minder gaan werken of met pensioen gaan? Wat gebeurt er in het geval van arbeidsongeschiktheid? Een goed pensioenplan geeft financiële rust en ruimte voor beweging.

Onze aanpak

  • Vervaardiging persoonlijk pensioenplan
  • Analyse van opgebouwd pensioen
  • Inzicht in persoonlijke financiële situatie
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven
  • Zicht op de invloed van verschillende scenario’s (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.)
  • Inzicht in gevolgen van eerder stoppen met werken of minder werken
  • Online toegang tot Persoonlijk financieel jaarverslag